WEEKLY SERIES
MetaTalk

MetaTalk is Talkshow series by MetaHub, with topics about Blockchain shared by forth prestigious speakers.

Vì sao BNB lại ổn định trước “sóng gió” thị trường ?
July 03, 2022
MetaTalk #14

NFT Domain – Web3 Revolution
August 21, 2022
Metatalk #13

NFT: Từ cơn sốt sang tính ứng dụng cao
August 13, 2022
Metatalk #12

Làm sao để sống sót trong “mùa đông” ?
July 10, 2022
MetaTalk #11

Bao giờ mới hết “mùa đông” crypto ?
July 03, 2022
MetaTalk #10

NFT thực chiến: “Miếng bánh ngon” có dễ “ Ăn nhanh rồi chạy”
June 16, 2022
MetaTalk #9

Move2earn – Liệu có phải là
Gamefi 2.0?

June 05, 2022
MetaTalk #8

Cách đánh giá dự án và săn
GEM

May 29, 2022
MetaTalk #7

LUNA: Sự sụp đổ của vương triều
Đỗ Quân

May 22, 2022
MetaTalk #6

GameGuild

April 24, 2022
MetaTalk #5

Metaverse: Vũ trụ ảo song song thế giới thực
April 16, 2022
MetaTalk #4

Move to Earn: New trend or
Fomo ?

April 09, 2022 │ Ha Noi
MetaTalk #3

Move to Earn – STEPN: Nên lập trại giày hay chạy lẻ ?
April 03, 2022
MetaTalk #2

Move to Earn: New trend in
2022 ?

March 27, 2022
MetaTalk #1